fbpx

Експертно мнение: Застраховките в хотелиерството и застраховка Коронавирус за служители

Публикуваме първата статия от нашата нова програма за сътрудничество. Ще ви представим една изключително актуална тема и надяваме се много полезна за всички вас- застраховките в хотелския бизнес. Благодарим на Десислава Тренева за статията!

Настоящият период е сериозно изпитание за хотелиерския бизнес. Споделям съвети, опит и практика с надежда да са полезни за туристическия сектор в процеса на възстановяване от Covid 19.


Всеки хотелиер, желаещ да работи спокойно и защитено от предвидими и не дотам предвидими рискове, сключва застраховки. Застраховането е един от способите за управление, контрол и ограничаване на опасностите, застрашаващи бизнеса.


Какви застраховки сключват мениджърите в хотелския бизнес?

1. Застраховки на притежаваното имущество – сгради, дълготрайни активи, стоково – материални запаси. Осигурява покритие при пожар, палеж, природни бедствия, кражба, токов удар, късо съединение, злоумишлени действия и други специфични рискове

2. Застраховки на персонала
Застраховка „Задължителна трудова злополука“
Регламентирана е с Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“. Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска “трудова злополука”, се определят с писмена заповед от работодателя след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.


Застраховка Коронавирус за персонала на хотела (COVID 19)
Включва болнично лечение, вкл. в интензивно отделение при необходимост, следболнично възстановяване, онлайн консултация с психолог, обезщетение в случай на смърт.

3. Застраховка на Отговорността на хотелиера
Застрахова се отговорността към гости и посетители на туристическия обект за вреди в резултат на дейността на застрахования като хотелиер или ресторантьор. Покрива се и отговорността на всички категории служители на трудови или граждански договори. Териториалната валидност може да бъде в границите на застрахования обект или да се разшири за територията на Република България, при предлагане на допълнителни услуги извън територията на обекта. Застрахователно събитие по тази застраховка може да бъде телесно увреждане на гост вследствие злополука или отравяне от храни и напитки, увреждане или кражба на имущество на
турист.

4. Комплексна туристическа застраховка или Гости на хотели
С тази застраховка се застраховат български или чуждестранни граждани, регистрирани като гости на туристически обект. Застрахователите покриват и възстановяват реално извършени медицински разходи на територията на Република България, които са част от лечението вследствие на злополука, при
разширяване на покритието и акутно (внезапно) заболяване и са предписани от лекар.

Включват се оказване на първа помощ, в това число лекарства, употреба на медицински уреди, рентгенови и лабораторни изследвания, лечение без или с хоспитализация, спешна стоматологична помощ. Покриват се и разходи за издирване, спасяване и транспортиране на туристи. Към покритието могат да се добавят и загуба или кражба на личен багаж, гражданска отговорност на гостите за нанесени щети на трети лица. Съществуват и други специфични видове застраховки, които биха били полезни и актуални за хотели.


На застрахователния ни пазар оперират над двадесет застрахователни компании и болшинството от тях предлагат изброените застраховки. Всяка застрахователна компания има собствени общи условия, застрахователни договори и тарифи. Покрити и изключени рискове са строго индивидуални за всеки застраховател. Има детайли и тънкости, които е добре да се анализират внимателно преди избор на покритие.
На първо място за болшинството хотели вероятно стои риск COVID 19. Дали е включен в покритието на една полица и доколко не е изрично изключен е въпрос на експертен прочит и комуникация със застрахователните компании.


Примерно изключен риск от застраховка Отговорност на хотелиера „Злополука в резултат на употреба на алкохол и опиати или други силно упойващи вещества от страна на третите увредени
лица“ означава, че ако гост на хотела се удави или претърпи злополука с доказана употреба на алкохол, застрахователната компания има основание да откаже евентуална претенция за обезщетение.


Изключен риск „Къпане на Застрахования в неохраняеми водни басейни или извън работното време на водоспасителната служба, или при вдигнат забранителен флаг“ за Комплексна туристическа застраховка означава, че при инцидент вследствие на къпане при червен флаг или извън работното време на спасителите, застрахователите могат да откажат евентуална претенция.


Изключен риск „Акутно заболяване на лица, навършили 70 години към датата на сключване на застраховката“ за Комплексна туристическа застраховка означава, че за гостите на хотела, които
са над 70 годишни, застрахователят не покрива риска от акутни, т.е. внезапни заболявания.


Няколкото изброени изключения са едни от многото записани с малки буквички след натрупан дългогодишен застрахователен опит и наблюдения на искове, казуси, откази, преговори, плащане „ex – gratia“, съдебни процеси и други практики. Застрахователите се стремят да ограничат поетите рискове, хотелите се стремят да прехвърлят, т.е. застраховат всички възможни рискове. И това е съвсем нормално и за двете страни. Ето защо е в интерес на хотелиерите да възложат пазарно проучване, анализ и избор на оптимален баланс между покритие и цена на компетентен застрахователен брокер.

Услугата е безплатна и необвързваща, тъй като съгласно настоящото българско законодателство брокерът представлява и защитава интересите на застрахования, т.е. в случая клиента хотелиер, а получава възнаграждение от застрахователните компании.

Споделете тази статия

Свързани Статии

Последвайте ни във Facebook

Обяви за работа от

Открийте най-новите свободни позиции в туризма.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Създайте своя персонализиран бюлетин

Седмични новини:

Класическият седмичен бюлетин на 21Hoteliers, предоставящ ви най-важните новини и анализи от изминалата седмица.

Executive:

Месечен бюлетин с фокус върху ключовите развития в бранша, както и съвети и анализи от полза на ръководството на хотела. 

[newsletter_form]